czytaj dalej                     
 
 
 

czytaj dalej

  czytaj dalej

 czytaj dalej

czytaj dalej

 

czytaj dalej

czytaj dalej

czytaj dalej

  czytaj dalej

  czytaj dalej

 

czytaj dalej

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

                         

 czytaj dalej

 czytaj dalej

 czytaj dalej

 czytaj dalej

 czytaj dalej 

czytaj dalej

czytaj dalej

 

 czytaj dalej

  czytaj dalej

  czytaj dalej

czytaj dalej

 czytaj dalej

czytaj dalej 

    

czytaj dalej

 

 

  czytaj dalej

 

 

czytaj dalej

 

 

 

czytaj dalej

    czytaj dalej

     czytaj dalej

 czytaj dalej

czytaj dalej

czytaj dalej

czytaj dalej

czytaj dalej

czytaj dalej

 

czytaj dalej

  czytaj dalej

 czytaj dalej

 czytaj dalej

  czytaj dalej 

  czytaj dalej 

 

 czytaj dalej 

  czytaj dalej

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 2 zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń o godzinie 12.00 w dniu 1 lipca 2015r.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia i chętne podjąć naukę w naszych szkołach są zobowiązane do potwierdzenia tego poprzez wypełnienie oświadczenia

 

 

Uczniowie, którzy nie mają wpisanego numeru PESEL na legitymacji szkolnej proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu uzupełnienia wpisu. Sekretariat czynny przez całe wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

 

 

List  Minister Edukacji Narodowej wersja. pdf

+ FILM

czytaj dalej

czytaj dalej

 

 

 czytaj dalej